Hướng dẫn bảo mật facebook !

Hướng dẫn bảo mật

  1. Thêm nhiều email vào facebook của bạn , các bạn nên thêm các email như mail.yahoo.com hoặc mail.live.com , Tốt nhật bạn nên thêm cã 2 email đó vào fb của bạn. Nếu bạn dùng chỉ gmail thì khả năng bị lấy fb khá cao.

  2. Dùng mật khẩu dài khó đoán có chưa các ký tự đặc biệt

  3. Ẩn thông tin như ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email(chỉnh sửa về chỉ mình tôi) của bạn đi. không được cho người khác nhìn thấy ( người ta hack fb và rip fb chủ yếu dựa vào cái này)

  4. Nhiều lúc chính những kẻ quanh bạn là kẻ đã hại bạn . chính vì thế kho cho bạn bè mượn đt máy tính , nếu cho mượn thì thoát ra và xóa thông tin Trước nhé