Chào bạn đã đến với Like89.Com, trang web hack like, auto like, hack like ảnh, auto like status, tăng like, hack sub, auto kết bạn, auto comment hoàn toàn miễn phí.

Nếu bạn là người mới dùng bạn đang gặp khó khăn trong việc làm thế nào có thể đăng nhập vào trang web thì hãy truy cập vào đây xem Hướng dẫn sử dụng.

Chính sách bảo mật

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Có hiệu lực từ 28 tháng 5, 2018


Chúng tôi phát triển một loạt các dịch vụ giúp người dùng chúng hàng ngày sử dụng và trao đổi. Các dịch vụ của chúng tôi gồm có:

  • Auto Like
  • Auto Cảm xúc
  • Auto Comment
  • Auto Kết bạn và Theo dõi
  • Bật khiên facebook

Những gì chúng tôi thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • ID Profile Facebook
  • Access_Token
Bảo vệ người dùng:

Mọi thông tin của bạn chúng tôi đều mã hóa, cho lên hãy yên tâm rằng thông tin của bạn luôn an toàn và được chúng tôi bảo vệ.


Quyền mua bán?

Chúng tôi được quyền sử dụng vào mục đích thương mại hóa cho trang web và nó cũng giúp chúng tôi duy tri trang web ổn định hơn.


Thông tin của bạn bạn có được rao bán?

Chúng tôi sẽ và không bao giờ bán thông tin người dùng của chúng tôi, mọi thông tin của bạn luôn được an toàn trước dịch vụ của chúng tôi.