Đăng nhập bằng f12

Đăng nhập auto like bằng console

Bước 1: Ấn để copy mã đăng nhập.

Bước 2: Click Facebook để trở về facebook.

Bước 3: Nếu các bạn đang xài trình duyệt chrome hoặc cốc cốc thì ấn tổ hợp phím:
Ctrl + Shift + J
sau đó, ở tab Console dán phím:
Ctrl + V mã đăng nhập vào và ấn Enter. Để chương trình liên kết tự động khoảng 5 giây.